in

Këto 10 gjëra janë më shpeshi shkaku i komunikimit tuaj të dobët me partnerin tuaj!

Loading...

Komunikimi është ndoshta tema më e hulumtuar në psikologji, dhe brenda saj, vëmendja më e madhe i është kushtuar pikërisht komunikimit të partneritetit. Studimet e pakënaqur kanë treguar se ka 10 çrregullime themelore të komunikimit ndërmjet gjinive. Ndërsa i lexoni, krahasoni të gjitha ato që janë karakteristike për ju dhe për të gjithë ata që, sipas jush, janë karakteristikë e partnerit tuaj.

Nëse disa nga çrregullimet tuaja po bien, këto janë zona ku duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë, sepse ato janë zona të mundshme konflikti në marrëdhënien tuaj.

1. Konfuzioni

Kjo ndodh në situata kur partnerët e komunikimit flasin së pari një, dhe pastaj së shpejti, e kundërta. Ndonjëherë tërësisht mohojnë pretendimet e tyre fillestare (a mohim i drejtpërdrejtë, është duke këmbëngulur në to pala tjetër nuk është kuptuar mirë).

2. Busting

Njerëzit e quajnë këtë një kërkim për flokët në vezë. Duke këmbëngulur në gjëra të vogla e bën të pamundur sqarimin e problemeve të mëdha, si dhe prioritetin e komunikimit.

3. Mos të mësuarit pozitiv

Fokusi i vazhdueshëm në negativ çon në një tendencë të quajtur kritikë. Rezultati më i zakonshëm është se personi tjetër ndihet sulmuan dhe pesha, ose të tërhiqen nga marrëdhënia ose kthen sulmin, i cili në mënyrë të pashmangshme çon në konflikt.

4. paqartësi dhe pasiguri

Këtu është një tendencë për të shprehur veten pakujdesshëm dhe pafundësisht të shpjegojë pikëpamjet e tyre. Ne të gjithë e dimë të paktën një person të tillë. Në këtë komb, kjo çrregullim thuhet: «Një person nuk mund të kapë as kokën, as bishtin.»

5. Faji

Kjo nënkupton se insistimi i partnerit përgjegjës për çdo problem dhe / ose gabim, dhe se për këtë arsye ne duhet të ndjehen fajtor.

Loading...

6. Pohimet e verifikuara

Kjo është këmbëngulja në interpretimet e tyre subjektive të fjalëve dhe sjelljeve të njerëzve të tjerë, pa kontrolluar nëse ne e kuptojmë se çfarë pala tjetër ka për qëllim të vërtetë për të thënë.

7. Mos pranimi i opinioneve të ndryshme

Është një tendencë që ta konsiderojmë vetëm pozicionin e vet si të saktë dhe të saktë dhe të këmbëngulim se ekziston vetëm një e vërtetë, se çdo mendim tjetër është automatikisht i pasaktë. Kjo çon në kërkesën e palës tjetër që të heqë dorë nga mendimi i saj.

8. Negimi i emocioneve tuaja

Këtu është mosmarrëveshja ndërmjet fjalimit verbal dhe joverbal. Personi pretendon se ai nuk ndien mënyrën se si ndien ai, dmth. ajo që ai thotë dhe si vepron ai nuk pajtohet. Kjo është katastrofike për komunikimin, sepse bashkëbiseduesi është më pas në dilemën e asaj për të besuar.

9. Shmangia e diskutimit për mundësinë e grindjes

Kur kjo të bëhet një mënyrë e zakonshme e sjelljes, partnerët kanë një problem, sepse komunikimi është i kufizuar në tema sipërfaqësore që nuk janë thelbësore për marrëdhënien. Ata gjithashtu dështojnë në zgjidhjen e problemeve ekzistuese me bisedën.

10. Fyerja e një partneri

Me këtë nënkuptohet për të thirrur partnerët thirrjen, mallkimin, verbale partnerët qëllimshme lëndimet emocionale./Fiks.al/

Loading...

Aubameyang i pandalshëm, Reali shokohet

Pse kemi duar me 5 gishta?