Ads: Merr BB VIP Falas me Premium 12 Mujore

Lajme

A mund të marr nënshtetësinë zvicerane nëpërmjet prejardhjes?

Disa vende si Italia dhe Irlanda janë të prirur të mirëpresin aplikimet për shtetësi nga pasardhësit e shtetasve të tyre, por në Zvicër kjo rrugë është më pak e zakonshme.

Ka disa rrugë për të marrë shtetësinë zvicerane. Metodat më të njohura, përveç të qenit i lindur në Zvicër nga prindër zviceranë, janë duke jetuar atje mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e qëndrimit, ose duke u martuar me një shtetas zviceran, shkruan The Local.

Në Zvicër, të huajt mund të aplikojnë për natyralizim të zakonshëm në komunën ose kantonin e tyre të banimit nëse kanë jetuar në vend për dhjetë vjet, flasin mjaftueshëm gjuhën e tyre vendase (gjermanisht, frëngjisht, italisht ose romanisht) dhe kanë një leje qëndrimi të përhershme, leje C).

Megjithatë, ka kufizime kur bëhet fjalë për marrjen e pasaportës së kuqe nëpërmjet rrugës së prejardhjes.

Në fakt, nuk është e padëgjuar që të huajve t’u mohohet natyralizimi i lehtësuar përmes prejardhjes, nëse pemët e tyre familjare nuk zgjidhen.

Pra, cilat lidhje familjare konsiderohen mjaft të ngushta për t’iu lejuar natyralizim i lehtësuar në Zvicër?

Ju mund të aplikoni për shtetësi nëpërmjet rrugës së prejardhjes nëpërmjet prejardhjes nga babai ose nga nëna – nëpërmjet jus sanguinis – pavarësisht nga vendi juaj i lindjes.

(Jus sanguinis është një ligj me të cilin shtetësia përcaktohet ose fitohet nga shtetësia e njërit ose të dy prindërve).

Sipas Aktit të Shtetësisë Zvicerane (SCA), ju konsideroheni zviceran nëse prindërit tuaj zviceranë janë të martuar me njëri-tjetrin dhe secila palë është shtetas zviceran.

Ju gjithashtu mund të aplikoni për natyralizim të lehtësuar nëse jeni fëmijë i një shtetaseje zvicerane, edhe nëse nëna juaj nuk është e martuar me babanë tuaj por, prapë do t’ju duhet të provoni lidhjet tuaja të ngushta me Zvicrën.

Megjithatë, nëse jeni fëmijë i një babai zviceran, situata është pak më e ndërlikuar.

Në Zvicër, një fëmijë i mitur i huaj i një babai zviceran, i cili nuk është i martuar me nënën e fëmijës, mund të marrë nënshtetësinë në lindje (ose më vonë) për sa kohë që atësia e babait të përcaktohet. Edhe në këtë rast do t’ju duhet të vërtetoni lidhjet tuaja të ngushta me Zvicrën, shkruan The Local.

Nëse një fëmijë i mitur që fiton nënshtetësinë zvicerane në lindje vazhdon të ketë fëmijë të tij në moshën madhore, fëmijëve të tyre do t’u jepet gjithashtu shtetësia zvicerane.

Pasardhësit e një personi që ka humbur shtetësinë e tij ose të saj zvicerane humbasin gjithashtu të drejtën e tyre për nënshtetësinë e thjeshtuar zvicerane.

Aplikantët konsiderohen se kanë lidhje të ngushta me Zvicrën sipas Artit. 11 të Urdhëresës për Shtetësinë Zvicerane (SCO) nëse ata kanë qëndruar në Zvicër të paktën tre herë për të paktën pesë ditë çdo herë gjatë gjashtë viteve para paraqitjes së kërkesës, përcjell albinfo.ch.

Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të dëshmoni lidhjet tuaja të ngushta me Zvicrën nëse mund të angazhoheni në komunikimin e përditshëm të folur në një gjuhë kombëtare, ose të keni njohuri bazë për veçoritë gjeografike, historike, politike dhe sociale të Zvicrës dhe të mbani marrëdhënie me zviceranët.

Në mënyrë që t’ju jepet natyralizimi i thjeshtuar, ju duhet gjithashtu të respektoni sigurinë publike dhe rendin publik të Zvicrës, vlerat e Kushtetutës Federale, të merrni pjesë në jetën ekonomike ose të përfundoni një program edukimi ose trajnimi, të inkurajoni anëtarët e familjes tuaj që të integrohen dhe të mos komprometojnë gjendjen e brendshme ose siguria e jashtme e Zvicrës, shkruan The Local.

Nëse ndodh që keni fëmijë të mitur, atëherë jeni të mirëpritur t’i përfshini ata në kërkesën tuaj për shtetësi, e cila duhet t’i dërgohet Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM).

Të huajt që plotësojnë këto kushte duhet të kontaktojnë përfaqësinë kompetente zvicerane në vendin e tyre të banimit, e cila do t’u japë atyre formularët dhe informacionin përkatës.

Vini re se nëse keni lindur jashtë vendit nga një prind zviceran, mund të aplikoni përsëri për natyralizim të thjeshtuar, por duhet ta bëni këtë përpara moshës 25 vjeç, ose do të humbisni të drejtën tuaj për një shtetësi zvicerane nëpërmjet rrugës së prejardhjes, shkruan The Local.

Më saktësisht, ju (ose prindërit tuaj) duhet të njoftoni një autoritet zviceran jashtë vendit ose në Zvicër për lindjen tuaj përpara ditëlindjes suaj të 25-të, ose si alternativë, ju mund të deklaroni se dëshironi të mbani nënshtetësinë tuaj zvicerane pranë një autoriteti të tillë me shkrim.

Për të vërtetuar të drejtën tuaj për shtetësinë zvicerane, do t’ju duhet të paraqisni disa dokumente të cilat duhet t’i ktheni, të plotësuara në një gjuhë kombëtare zvicerane, të datës dhe të nënshkruar:

Formulari “Kërkesa për natyralizim të thjeshtuar Neni 51 paragrafi 1 Akti i Shtetësisë Zvicerane (SCA)”

Fletë informacioni mbi Art. 51 para. 1 SCA

Deklaratë në lidhje me bashkimin martesor

Deklaratë për respektimin e rendit dhe sigurisë publike

Autorizimi për të marrë informacion

Pyetësor për lidhjet e ngushta me Zvicrën

Lista e dokumenteve të kërkuara për aplikim në përputhje me Art. 51 para. 1 SCA

Ju gjithashtu do t’ju duhet të dërgoni dokumentet e mëposhtme, të cilat mund të lëshohen në vendin tuaj të banimit jashtë vendit nëse kërkohet:

Ekstrakt i dosjeve penale;

Ekstrakt i regjistrit të kërkesave për borxhe;

Certifikata tatimore;

Vërtetim për marrjen ose mosmarrjen e përfitimeve të mirëqenies sociale;

Konfirmimi në lidhje me g regjistrimin, ose mungesën e të dhënave, të veprave penale në rastin e të miturve.

Procedura e zakonshme për paraqitjen e një aplikimi në përfaqësinë kompetente zvicerane në vendin tuaj të banimit është si më poshtë:

Aplikanti dorëzon në përfaqësinë kompetente dosjen tuaj të aplikimit të përbërë nga formularë të plotësuar, të datës dhe të nënshkruar siç duhet dhe anekset e kërkuara;me paraqitjen e aplikimit, aplikanti paguan një tarifë paradhënie për përpunimin e aplikimit përfaqësia fton aplikantin për një intervistë personale për të shqyrtuar, ndër të tjera, nëse ata kanë lidhje të ngushta me Zvicrën dhe nëse i plotësojnë kushtet e tjera të kërkuara;

përfaqësia i dërgon SEM dosjen e aplikimit së bashku me një raport; SEM nxjerr vendimin e tij për aplikimin, objekt i ankesës në Gjykatën Administrative Federale në Zvicër; përfaqësimi njofton aplikantin për vendimin e SEM kundër konfirmimit ose njoftimit të marrjes, përcjell albinfo.ch.