Ads: Merr BB VIP Falas me Premium 12 Mujore

Lajme

Kuvendi mban seancë plenare

 
   

Kuvendi i Republikës së Kosovës, sot do të bëj shqyrtimin e parë të Projektligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës.

Kuvendi po ashtu sot do të mbajë seancë plenare.

Ku në rend ditë janë disa pika. Seanca do të fillojë me deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.

Pastaj do të jenë në rend ditë këto pika:

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022”, shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për zbatimin e ndërsjellë të aktgjykimeve në çështjet penale, shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi ekstradimin, shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale, shqyrtimi i Projektligjit për aderimin në Marrëveshjen për statusin dhe funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e zhdukur, shqyrtimi i Projekt Deklaratës për antisemitizmin.

Po ashtu do të bëhet edhe  shqyrtimi i kërkesës së Komisionit Ad-Hoc për Zhvillimin e Procesit të Vlerësimit Kalimtar, për zgjatjen e mandatit, votimi për emërimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës,  votimi në parim i Projektligjit për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për minierat dhe mineralet,  shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Kinomatografinë, shqyrtimi i parë i Projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, shqyrtimi i Programit Kombëtar për Integrim Evropian 2023-2027, propozimi i një (1) kandidati për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, emërimi i dy (2) anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dhe zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.